Kolejność załatwiania spraw

  1. Czynności kancelaryjne w DCZP wykonuje sekretariat Biura Spółki: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
  2. Wszelka korespondencja przychodząca do DCZP odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Prezesa do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  3. Wyjaśnień na temat udzielanych świadczeń leczniczych udzielają ordynatorzy oddziałów.
  4. Skargi i wnioski rozpatruje Prezes.
  5. Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjny.
  6. Zapytania dotyczące postępowań w ramach PZP prosimy kierować na adres e-mailowy: przetargi@dczp.wroclaw.pl

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 12:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 12:39:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki