Cel działania szpitala

 1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielenie osobom z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami Wojew6dztwa Dolnośląskiego, a także innych regionów Rzeczpospolitej Polskiej, najwyższej jakości specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, uzależnień i współuzależnienia w sposób zapewniający Pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z tych świadczeń, właściwą ich dostępność, a także oczekiwaną jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest: ,,Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego"

sp. z o.o. ul. Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu oraz ul. Bończyka 11-13 we Wrocławiu

 1. W skład Podmiotu Leczniczego wchodzą następujące przedsiębiorstwa działające pod nazwą::
  1. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Szpital (DCZP-Szpital);
  2. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Ambulatorium (DCZP-Ambulatorium);
  3. Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień- Szpital (WOTU-Szpital)
  4. Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień - Ambulatorium (WOTU - Ambulatorium)
  5. Centrum Zdrowia Psychicznego - CZP
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się: w komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstw Podmiotu Leczniczego w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub z innymi podmiotami zewnętrznymi zapewniającymi finansowanie działalności leczniczej, prowadzonej przez Podmiot Leczniczy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 10:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 10:53:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki