Archiwum

Zasady postępowania z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, a także organizację, zadania i zakres działania składnicy akt, określa Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt zwana dalej „instrukcją archiwalną”,

Do zadań składnicy akt należy w szczególności:

  1. przyjmowanie dokumentacji spraw załatwionych z poszczególnych komórek DCZP,
  2. przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji,
  3. prowadzenie – przewidzianych instrukcją – środków ewidencyjnych składnicy akt,
  4. porządkowanie akt, jeśli znajdują się wśród nich akta nie opracowane,
  5. udostępnianie dokumentacji,
  6. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, niszczenie jej lub przekazywanie do zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 13:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 13:38:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki