Rzecznik praw pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,
 2. uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 3. wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu informacji pomocnej do podjęcia decyzji,
 4. dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 5. uzyskania informacji na temat ciągłości leczenia w Szpitalu oraz innych placówkach medycznych,
 6. otrzymania informacji oraz wyrażenia zgody lub odmowy, jeżeli w trakcie leczenia Szpital zamierza wykonywać czynności w celach dydaktycznych lub naukowych,
 7. poufnego traktowania wszelkich informacji jego dotyczących,
 8. życzliwości, szacunku i zrozumienia oraz zachowania intymności,
 9. zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych i higienicznych odpowiednich do stanu zdrowia,
 10. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
 11.  poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 12.  opieki duszpasterskiej,
 13.  składania skarg, sprzeciwów i wniosków. 

 

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta - Strona główna

Rzecznik Praw Pacjenta - Strona kontaktowa

Klauza - ochrona danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Prawa Pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 09:52:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 09:54:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki