Składniki majątkowe

DCZP posiada tytuł prawny  do nieruchomości zabudowanej we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego nr 18, objętych księgami wieczystymi: WR1K/00047747/9; WR1K/00303663/9; WR1K/00303693/8, na których posadowione są budynki: A, G, M, P (wszystkie budynki wpisane są do rejestru zabytków), kapitał zakładowy: 71.639.000,00 zł

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 13:06:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 13:06:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki