Wrocław, dnia 28.12.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERENTA

 

Nr sprawy: 39/MBIU/DCZP/2016/P

 

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,,Sukcesywna dostawa materiałów biurowo-eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych ,,DCZP” Sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy”

 

Zamawiający „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. z siedzibą przy Wyb. J. C-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.). zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę firm:

Partner Papes Sp. z o.o. ul. Wagonowa 28a; 53-609 Wrocław na zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7  która spełnia warunki zawarte w SIWZ, oferuje realizację zadań za łączną kwotę 92 505,80 zł oraz terminem dostawy 2 dni robocze oraz ECOBLACK S.C. Domaniówka 1E,  25-413 Kielce na zadanie nr 8, która spełnia warunki zawarte w SIWZ, oferuje realizację zadania za kwotę 21 208,28 zł oraz terminem dostawy 2 dni robocze.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 1

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 2

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 2a

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 3

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 4

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 5

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 6

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 7

Łączna ilość punktów za Zadanie nr 8

1.

ECOBLACK S.C.

Domaniówka 1E,

25-413 Kielce

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

2.

Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28 a,

53-609 Wrocław

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,70

 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3a zawrze umowę po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. Tj. nie wcześniej niż w dniu 09.01.2017r.

 

                                                                      

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefanik Lidia
(2016-12-28 13:50:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefanik Lidia
(2016-12-28 13:51:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki