REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

W ,,Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o. prowadzone są rejestry, które znajdują się w poszczególnych komórkach organizacyjnych, stosownie do podziału zadań:

  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr zdarzeń niepożądanych,
  • rejestr uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • rejestr aktów wewnętrznych – zarządzeń Prezesa Zarządu,
  • rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezesa Zarządu,
  • rejestr postępowań prowadzonych przed sądami,
  • rejestr zamówień publicznych,
  • rejestr umów zawartych przez DCZP

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 13:12:23)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki