Przyjęcia do szpitala

Procedura przyjęcia na oddział:

Przyjęcie do oddziału odbywa się w trybie planowym lub nagłym.
Do przyjęcia należy ze sobą zabrać:

  • skierowanie
  • dowód osobisty (pesel)
  • karty informacyjne lub inną dokumentację medyczną
  • pantofle, pidżamę, podstawowe środki do utrzymania higieny osobistej

Wszystkie przedmioty osobiste Pacjentów muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem. Na własną odpowiedzialność Pacjenci mogą przynieść radio, telefon komórkowy.
Aby skrócić czas przyjęcia do oddziału oraz otoczyć Pacjentów profesjonalną i życzliwą opieką, każdy z Nich odprowadzony zostaje do odpowiedniego oddziału przez pracowników Izby Przyjęć.
Do dyspozycji Pacjentów jest depozyt, gdzie można przechować rzeczy osobiste i wartościowe na czas hospitalizacji.

Od stycznia 2013 potwierdzenie prawa pacjenta do pobierania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w bazie NFZ odbywa się poprzez elektroniczny system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę nad nim sprawuje zatrudniony tam personel. Każda z osób, która zetknie się z Pacjentem posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami, ich stanowiskami oraz miejscem pracy.
Do Ordynatora lub innych upoważnionych lekarzy oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Do Ordynatorów jak i Pielęgniarek Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.
O wypisie Pacjent jest informowany przez lekarza prowadzącego. W dniu wypisu Pacjent proszony jest o ewentualne uzupełnienie danych do dokumentacji medycznej. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych Pacjentowi wręczane są dokumenty wraz z kartą informacyjną wypisu i receptami.

Wzory dokumentów:

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi broszurami i poradnikami:

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbrowska Iga
(2022-11-24 09:55:35)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki