☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
Herb Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

Sobota 11.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13/LEKI/DCZP/2018/P na sukcesywną dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wrocław, dnia 21.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERENTA

 

Nr sprawy: 13/LEKI/DCZP/2018/P

 

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”    sp. z o.o.”

 

Zamawiający „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. z siedzibą przy Wyb. J. C-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego za najkorzystniejsze uznano oferty firm:

 

Numer zadania

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Konsorcjum firm:

PFG URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław oraz

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

100

24 772,28  zł

 

26 748,95 zł

 

2.

Konsorcjum firm:

PFG URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław oraz

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

100

27 641,17 zł

 

29 846,64 zł

 

3.

Konsorcjum firm:

PFG URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław oraz

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

100

5 275,00 zł

 

5 696,46 zł

 

4.

Profarm PS Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna

 

96,40

18 003,25 zł

 

19 443,25 zł

 

5.

Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-023 Warszawa

 

80

15 145,02 zł

 

16 359,74 zł

6.

Anpharm

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA

ul. Annopol 6B

03-236 Warszawa oraz

Servier Polska Services Sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

 

80

945,00  zł

 

1 020,65 zł

7.

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

 

100

24 506,01 zł

 

26 464,73 zł

 

8.

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

 

100

136 223,70 zł

 

147 190,32 zł

 

9.

Bialmed Sp. z o.o.

Ul. M. Konopnickiej 11 A

12-230 Biała Piska

 

100

10 162,08 zł

 

10 974,76 zł

 

10.

Nie złożono ofert

---------

---------------------

-------------------

11.

Bialmed Sp. z o.o.

Ul. M. Konopnickiej 11 A

12-230 Biała Piska

 

100

598,80 zł

628,70 zł

 

12.

Konsorcjum firm:

PFG URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław oraz

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

100

13 454,84 zł

 

14 530,75 zł

 

13.

Egis Polska Dystrybucja Sp. o.o.

Ul. 17 Stycznia 45 D

02-146 Warszawa

 

100

23 469,45 zł

 

25 347,75 zł

14.

Nie złożono ofert

-------

--------------------

-------------------

15.

Konsorcjum firm:

PFG URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław oraz

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

100

4 165,92 zł

 

4 499,20 zł

 

16.

Optifarma Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Ul. Zielona 4

05-830 Wolica

 

100

1 163,95 zł

 

1 257,05 zł

17.

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

 

100

2 820,80 zł

 

 

3 046,40 zł

 

18.

Konsorcjum firm:

PFG URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław oraz

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

100

4 082,00 zł

 

4 408,54 zł

 

19.

Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

 

60

11 462,65 zł

12 379,66 zł

20.

Konsorcjum firm:

PFG URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław oraz

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

100

25 073,10 zł

 

27 079,00  zł

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty netto

Cena oferty brutto

Termin realizacji reklamacji (dni)

1.

Konsorcjum firm:

Anpharm

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA

ul. Annopol 6B

03-236 Warszawa oraz

Servier Polska Services Sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

 

 

Zadanie nr 6 –

945,00  zł

 

Zadanie nr 6 –  1 020,65 zł

2 dni robocze

2.

Optifarma Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Ul. Zielona 4

05-830 Wolica

 

 

Zadanie nr 16  –

1 163,95 zł

 

 

Zadanie nr  16 –

1 257,05 zł

1 dzień roboczy

3

Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

 

 

Zadanie nr 19 –

11 462,65 zł

Zadanie nr 19 –

12 379,66 zł

3 dni robocze

4.

Egis Polska Dystrybucja Sp. o.o.

Ul. 17 Stycznia 45 D

02-146 Warszawa

 

Zadanie nr 13 –

23 469,45 zł

 

Zadanie nr 13 –

25 347,75 zł

1 dzień roboczy

5.

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

 

Zadanie nr 1 –

25 335,76 zł

 

Zadanie nr 2 –

28 355,34 zł

 

Zadanie nr 3 –

6 050,76 zł

 

Zadanie nr 7 –

24 506,01 zł

 

Zadanie nr 8 –

136 223,70 zł

 

Zadanie nr 12-

13 691,82 zł

 

Zadanie nr 15 –

4 174,24 zł

 

Zadanie nr 17 –

2 820,80 zł

 

Zadanie nr 20 –

25 110,80 zł

 

Zadanie nr 1 –

27 356,87 zł

 

Zadanie nr 2 –

30 619,51 zł

 

Zadanie nr 3 –

6 535,51 zł

 

Zadanie nr 7 –

26 464,73 zł

 

Zadanie nr 8 –

147 190,32 zł

 

Zadanie nr 12 –

14 787,92 zł

 

Zadanie nr 15 –

4 508,16 zł

 

Zadanie nr 17 –

3 046,40 zł

 

Zadanie nr 20 –

27 119,30 zł

 

1 dzień roboczy

6.

Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-023 Warszawa

 

Zadanie nr  4 –

16 929,95 zł

 

Zadanie nr 5 –

15 145,02 zł

 

Zadanie nr 4 – 18 284,00 zł

 

Zadanie nr 5 –

16 359,74 zł

2 dni robocze

7.

 

Profarm PS Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna

 

 

Zadanie nr 4 –

18 003,25 zł

 

Zadanie nr 16 –

2 000,00 zł

 

Zadanie nr 17 –

2 912,00 zł

 

Zadanie nr 4 – 19 443,25 zł

 

Zadanie nr 16 –

2 160,00 zł

 

Zadanie nr 17 –

3 145,60 zł

1 dzień roboczy

8.

 

Konsorcjum firm:

PFG URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław oraz

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

 

 

Zadanie nr 1 –

24 772,28  zł

 

Zadanie nr 2 –

27 641,17 zł

 

Zadanie nr 3 –

5 275,00 zł

 

Zadanie nr 7 –

25 010,19 zł

 

Zadanie nr 8 –

137 052,23 zł

 

Zadanie nr 11-

616,45 zł

 

Zadanie nr 12-

13 454,84 zł

 

Zadanie nr 15 –

4 165,92 zł

 

Zadanie nr 17 –

2 867,20 zł

 

Zadanie nr 18 –

4 082,00 zł

 

Zadanie nr 20 –

25 073,10 zł

 

 

Zadanie nr 1 –

26 748,95 zł

 

Zadanie nr 2 –

29 846,64 zł

 

Zadanie nr 3 –

5 696,46 zł

 

Zadanie nr 7 –

27 008,96 zł

 

Zadanie nr 8 –

148 086,31 zł

 

Zadanie nr 11-

647,35 zł

 

Zadanie nr 12 –

14 530,75 zł

 

Zadanie nr 15 –

4 499,20 zł

 

Zadanie nr 17 –

3 096,00 zł

 

Zadanie nr 18 –

4 408,54 zł

 

Zadanie nr 20 –

27 079,00  zł

 

1 dzień roboczy

9.

 

Bialmed Sp. z o.o.

Ul. M. Konopnickiej 11 A

12-230 Biała Piska

 

 

Zadanie nr 9 –

10 162,08 zł

 

Zadanie nr 11 –

598,80 zł

 

Zadanie nr 9-

10 974,76 zł

 

Zadanie nr 11 –

628,70 zł

 

 

1 dzień roboczy

10.

 

ASCLEPIOS S.A.

Ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

 

 

Zadanie nr 1 –

26 557,36 zł

 

Zadanie nr 7 –

25 789,33 zł

 

Zadanie nr 1 –

28 680,34 zł

 

Zadanie nr 7 –

27 852,57 zł

 

1 dzień roboczy

 

 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.  4 ustawy Pzp informuje, że na podstawie art. 94    ust. 1 pkt.  2 zawrze umowę  nie wcześniej niż w dniu 27.06.2018r.

                 


 
 
ilość odwiedzin: 381505

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X